LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Computerarchitectuur, Najaar 2016
headerimg

Banner image shows Intel Core i7-5960X die. Source.

Nieuws

mei 2017 Wij vragen alle studenten die willen deelnemen aan een herkansing van de practicumtoets zich voor vrijdag 19 mei aan te melden bij de docent (e-mail is prima). Voorwaarde voor deelname: alle inleveropdrachten ingeleverd en voldoende bevonden. Zodra alle aanmeldingen binnen zijn, zullen we in goed overleg een tijdstip plannen.

22 april 2017. Het hertentamen is nagekeken. Resultaten naast kamer 138 en spoedig in uSIS.

7 april 2017. Alle practicumopdrachten zijn nagekeken. Indien een aanvulling nodig is, bent u per e-mail op de hoogte gesteld. Alle resultaten kunnen worden nagekeken op de lijst naast kamer 138.
We verwachten dat het hertentamen in de week na het paasweekend zal zijn nagekeken.
De herkansing voor de practicum-toets zal nog worden gepland. Indien u aan deze herkansing wilt deelnemen meldt u dan aan bij de docent.

22 februari 2017. Het tentamen is nagekeken, resultaten zijn te vinden op de lijst naast kamer 138. Voordat we de eindcijfers berekenen en bekend maken kijken we nog naar practicumopdrachten die in januari zijn ingeleverd.

14 februari 2017. De resultaten van de practicumtoets zijn bekend en zijn te vinden op de lijst naast kamer 138. We werken nu hard door aan het nakijken van het tentamen.

17 januari 2017. Kleine correctie uitwerking oefententamen, opgave IV.c.

8 januari 2017. Alle practicumopdrachten ingeleverd t/m 23 december zijn beoordeeld. De resultatenlijst zal vanaf morgenmiddag te vinden zijn op de muur naast kamer 138. We zullen de teams waarvan een aanvulling wordt verwacht een e-mail sturen waarin omschreven staat op welke punten we een verbetering verwachten.

6 januari 2017. Uitwerking oefententamen beschikbaar (en kleine update van het oefententamen met enkele aanscherpingen), zie de voorpagina.

3 januari 2017. De resultaten voor practicumopdracht 2 zijn te vinden op de lijst naast kamer 138. Deze lijst zal altijd up-to-date zijn. We verwachten de resultaten van opdracht 3 binnen enkele dagen en opdracht 4 in de volgende week.

Wegens omstandigheden kan er pas medio januari worden begonnen met de beoordeling van de praktische toets. We proberen deze toets de eerste week van februari te hebben nagekeken, zodra het werk is nagekeken laten we dat weten via deze pagina en info.liacs.nl.

23 december 2016. Op voorpagina zijn nu een overzicht van de tentamenstof en een oefen/voorbeeldtentamen beschikbaar.

7 december 2016. Een voorbeeld van de praktische toets is hier te downloaden. En de uitwerking.

3 december 2016. Wijziging van de planning: we lassen op maandag 12 december een extra werkcollege in. De praktische toets schuiven we 1 week door en zal plaatsvinden op maandag 19 december 2016, van 11:00 tot 13:00 uur. Meer informatie op de practicum pagina.

30 november 2016. Afgelopen maandag bleek dat door een driverupgrade we in de LIACS computerzalen geen CUDA codes kunnen draaien. We hebben een alternatief gevonden in de vorm van een GPU server waarop kan worden ingelogd om de CUDA codes te compileren en te runnen. Zie practicum pagina voor gedetailleerde informatie.

23 november 2016. Inleveropdracht 4 is beschikbaar. Zie de practicum pagina voor startpunt, uitgebreide practicumhandleiding en testbeelden.

23 november 2016. Nieuwe batch inzendingen opdracht 1 beoordeeld. Alles is tot nu toe voldoende bevonden. De resultaten kunnen ook worden teruggevonden naast de deur van kamer 138.

15 november 2016 Wij zouden iedereen met klem adviseren om deze week echt het werk aan opdracht 2 af te ronden en verder te gaan met opdracht 3.

Wat verwachten we voor een "voldaan"? Minstens 8 instructies, van verschillende typen, die correct werken: in ieder geval een reg-reg en een reg-imm instructie en daarnaast lui of auipc en een instructie uit de klasse load-store of branches/jumps. Als het testprogramma hello niet werkt, verwachten we dat er een of meerdere microprogramma's worden meegeleverd die aantonen dat de geïmplementeerde instructies correct functioneren. Tenslotte verwachten een korte omschrijving wat er zou moeten gebeuren om tot een simulator te komen die pipelining echt implementeert: wat moet er veranderen, hoe zou je dat aanpakken? Schrijf niet meer dan enkele paragrafen (half A4).

31 oktober 2016: Al het werk ingeleverd voor 12 oktober is beoordeeld en "voldaan" bevonden. Werk dat later is ingeleverd zal nog zo snel als mogelijk worden beoordeeld.

31 oktober 2016: Op donderdag 3 november is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over het practicum aan de docent van 13:00 tot 14:00 uur. Locatie: computerzalen Snellius.

17 oktober 2016: Het is bedoeling de praktische toets (examinatie practicum) in te roosteren op maandag 12 december. Het weekschema is (onder voorbehoud) aangepast.

17 oktober 2016: inleveropdracht 2 beschikbaar, zie ook de practicumpagina

25 september 2016: Kleine update voor opdracht 1 (hints en tips bij de Intel opdracht). Het e-mailadres voor inleveren werkt vandaag nog niet.

19 september 2016:Voor studenten die in voorgaande jaren delen van het vak hebben gehaald (maar niet het hele vak), geldt de volgende overgangsregeling.

18 september 2016:Inleveropdracht 1 is nu online beschikbaar, samen met de materialen.

29 augustus 2016: Let op: het eerste practicum op maandag 5 september zal niet doorgaan. We beginnen met het hoorcollege om 11:15 uur.

29 juli 2016: Website online. Aankondiging te gebruiken tekstboek.